Ändring i programmet

Programmet har uppdaterats. Föreläsningarna på förmiddagen 15 september har fått nya tider. Facebook som kurswebb och Valideringstjänster ges kl 10:30 i stället för kl 09:00 och Arkivering ges kl 09:00.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *