Amanda Lagerkvist ger ett existentiellt perspektiv på digitaliseringen

Amanda Lagerkvist är medieforskare, docent i medie- och kommunikationsvetenskap och Wallenberg Academy Fellow vid Institutionen för mediestudier, Stockholms universitet. Med ett särskilt fokus på dödens plats online, forskar hon om existentiella utmaningar och frågor i den digitala modernitetens tidsålder. På Suniweb 2017 talar hon om:

Amanda Lagerkvist (Foto Ulrica Zwenger)
Amanda Lagerkvist (Foto Ulrica Zwenger)

Att vara människa i den digitala åldern: ett existentiellt perspektiv på digitaliseringen

Amanda Lagerkvists föreläsning kommer att belysa hur digitaliseringen av livsvärlden både skapar nya möjligheter, utmaningar och sårbarheter. Hur navigerar vi som individer och existentiella varelser den samhällsomvandling som utgörs av digitaliseringen. Vad betyder det att den digitala tekniken blivit vår livlina? Och vad händer med oss som människor – och sörjande – på grund av den ständiga uppkopplingen?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *