Kulturarvet blir digitalt – Kajsa Hartig, Nordiska museet

Kulturarvet blir digitalt

Är min selfie en del av kulturarvet? Behöver man arkivera allas middagsbilder och webcam-selfies? Är det mening att spara bilder som delas i sociala medier och vad säger de om vår samtid?

Digitaliseringen av samhället påverkar alla sektorer. Museer samlar och dokumenterar i samtiden, och när nu allt det som produceras i samhället i form av text, ljud, bild och film är i digital form, krävs omställningar inte bara av lagring av kulturarv utan också av insamling och förmedling.

Förr sparades bilder i fysisk form, till exempel i skokartonger på vinden, i privata fotoalbum eller i skåp på nyhetsredaktioner. Dagens fotografier är flyktiga, de existerar i några sekunder eller i bästa fall ett par år, och de existerar sällan i ett enda unikt exemplar. Det medför stora utmaningar för kulturarvsinstitutioner som ska bevara kulturarvet för framtiden. Det internationella treåriga forskningsprojektet Collecting Social Photo är ett samarbete mellan fyra museer och arkiv i Norden, samt Socialantropologiska institutionen vid Stockholms universitet, med syfte att ta fram nya rekommendationer för hur det samtida sociala digitala fotografiska kulturarvet kan samlas in, bevaras och förmedlas.

Kajsa Hartig kommer att presentera utmaningar och möjligheter i projektet Collecting Social Photo, och ge en generell inblick i hur omställningen till att möta den digitala omvärlden påverkar museer idag.

Om Kajsa Hartig

Verksamhetsutvecklare och redaktionell ledare vid avdelningen Digital interaktion på Nordiska museet

Kajsa Hartig är verksamhetsutvecklare och redaktionell ledare vid avdelningen Digital interaktion på Nordiska museet i Stockholm. Hon leder museets nystartade digitala redaktion och är även författare till museets senaste digitala strategi. Hennes bakgrund är i kulturarvssektorn, och hon har arbetat med digitala produkter och digital verksamhetsutveckling sedan mitten av 1990-talet.

Kajsa är även projektledare för det treåriga nordiska forskningsprojektet Collecting Social Photo, som utvecklar nya rekommendationer för kulturarvsinstitutioner för att samla in och förmedla sociala digitala vardagsbilder. I projektet ingår att titta på publikens roll i, och engagemang för, skapandet av det fotografiska kulturarvet, samt att utveckla prototyper för nya samlingsgränssnitt. Forskningspartner är Socialantropologiska institutionen, Stockholms universitet.

Kajsa föreläser regelbundet på konferenser om digitala strategier och digital transformering inom arvssektorn, och har talat på konferenser som Museum Next, Internetdagarna, Market and Research and Insight Summit, Shift Happens, We Are Museums, CIMUSET / ICOM, The Relevant Museum och NORSAM .

Tracy Playle on Digital Content Strategy

Tracy Playle will deliver a keynote and lead a workshop at Suniweb 2017.

Bringing your organisation’s strategy and brand to life through your digital content strategy
If we really want to bring our institution’s brand to life for our audiences through our websites and other digital engagement experiences, setting a vision for this through a robust content strategy is essential. In this session, Tracy Playle will consider the importance of developing a content strategy. We’ll consider how to balance the need for brand consistency and strong storytelling, with the user demand for greater personalisation and relevance in a sector that must communicate with wide and diverse types of audiences.

Creating your content strategy (workshop)
We all understand that developing a content strategy is important to help create more engaging content, a better user experience, and greater efficiencies within our institutions. However, how do we actually do it? When should we do it, and how do we get started? In this workshop, Tracy will work with through the individual components of a content strategy and help each of you to develop a priority plan and roadmap for developing or advancing your institution’s content strategy.

Tracy Playle
Tracy Playle

Tracy Playle is founder and CEO of Pickle Jar Communications Ltd. She is a content strategist and education sector specialist. Since founded her consultancy in 2007, she has worked with over 150 education institutions in more than 20 countries to develop content and digital communication strategies.

Tracy has over 15 years experience working in the sector, including time as Head of Research-TV and working in-house in the Communications Office at the University of Warwick.

She is known for her passionate and energetic presentations, and is invited to speak at conferences around the world about content strategy and emerging communication trends and how they impact on the education sector. In 2014 she won the CASE Crystal Apple Teaching Award for her contributions to conferences and workshops in Europe, Asia and Australia.

Richard Julin: ”Konst, samtal och eftertanke behövs mer än någonsin”

Richard Julin är konstnärlig ledare för Accelerator, Stockholms universitets nya mötesplats för konst, vetenskap och samhällsfrågor. Lokalerna öppnar 2019 i det 1400 kvm stora underjordiska Manne Siegbahnlaboratoriet, som byggs om till en arena för samtidskonst och tvärvetenskap. Men redan nu drivs projekt inom ramen för Accelerator, och i oktober 2016 visades konstnären Tony Ourslers videoinstallation “The Influence Machine” på Frescati campus. På Suniweb 2017 talar Richard om:

Att skapa en mötesplats för samtidskonst och vetenskap

Vi är mitt i en samhällsutveckling med konstant mångtydighet och politiserade budskap. Både konst och vetenskap verkar mitt i detta flöde, konsten fokuserad på gestaltning och upplevelse, vetenskapen på förklaring. Konst, samtal och eftertanke behövs mer än någonsin i den tid vi lever i. Richard kommer att berätta om Accelerator och ett av höstens projekt – ett samarbete med konstnärerna Lundahl & Seitl. Projektet är helt digitalt och heter ”Okänt Moln på väg till Stockholm”. Verket bygger bland annat på tankar om mytbildning och människans behov av ritualer.

Richard Julin kommer närmast från Magasin III i Stockholm där han varit biträdande museichef och chefsintendent. Han har varit curator för ett fyrtiotal utställningar sedan år 2000 och haft ett nära samarbete med konstnärerna för att skapa nya verk till varje utställning.

Richard Julin (Foto Niklas Björling)
Richard Julin (Foto Niklas Björling)

Ashkan Fardost: ”Den digitala revolutionen har bara börjat”

Ashkan Fardost, forskare, föreläsare och rådgivare, kommer att tala på Suniweb 2017: ”Den digitala revolutionen har bara börjat”

Ashkan började sin digitala resa i början på 2000-talet: genom att göra musik med mjukvara och “hacka” Napster spred han sin musik världen över och landade ett skivkontrakt med EMI och Armada Music som 17-åring. Efter sin musikkarriär involverade Ashkan sig i innovationsvärlden. Han har bland annat en doktorsexamen i kemisk katalys från Uppsala Universitet och har spenderat flera år i Stockholms startup scen, både som grundare och medarbetare.

Idag föreläser han globalt, hjälper startups och koncerner med innovation samt investerar i svenska nystartade bolag. Varannan tisdag ser vi även Ashkan i morgonsoffan på SVT där han pratar om hur teknologi påverkar oss människor och våra samhällen.

Ashkan Fardost (Foto Annika Falkuggla)
Ashkan Fardost (Foto Annika Falkuggla)

 

Fredrik Blix om säkerhet i en digitaliserad värld

Fredrik Blix som ansvarar för Stockholms universitets utbildning och forskning inom informations- och cybersäkerhet kommer att tala på Suniweb 2017 om säkerhet i en digitaliserad värld. Det blir lite av en framtidsspaning om vilken roll cybersäkerhet och dataskydd kommer att spela i samhället framöver.

Fredrik Blix
Fredrik Blix, Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV