Deltagande lärosäten

Följande högskolor och universitet är sedan tidigare registrerade på Suniweb. Saknas ditt lärosäte? Kontakta oss.

Blekinge tekniska högskola
Chalmers
Dramatiska institutet
Ersta Sköndal högskola
Gymnastik- och idrottshögskolan
Göteborgs universitet
Handelshögskolan
Högskolan Dalarna
Högskolan i Borås
Högskolan i Halmstad
Högskolan i Jönköping
Högskolan i Skövde
Högskolan Kristianstad
Högskolan på Gotland
Högskolan Väst
Karlstads universitet
Karolinska Institutet
Konstfack
Kungliga Tekniska högskolan
Linnéuniversitetet
Linköpings universitet
Lunds universitet
Malmö högskola
Mittuniversitetet
Mälardalens högskola
Stockholms universitet
Stockholms dramatiska högskola
Sveriges lantbruksuniversitet
Södertörns högskola
Teaterhögskolan
Umeå universitet
Uppsala universitet
Örebro universitet