Virtuellt Campus – Så ser våra universitet ut om 5 år!

Virtuellt Campus

Johan Thorbiörnson, Resurscentrum för nätundervisning, RCN

Johan är grundare till MATH.SE (en federation mellan flera av landets lärosäten) som tidigt visade på nya sätt att på bred front stödja studenter i deras lärande, bland annat genom att utnyttja internet som plattform och grundläggande sociala mekanismer som drivkraft. Inom denna typ av upplägg är det också möjligt att strukturera support med högre kvalitet och effektivitet än i traditionell verksamhet. Johan leder idag ett samverkansprojekt mellan KTH och Stockholms universitet för hur man i framtiden kommer bedriva undervisning som utnyttjar de mest gynnsamma kombinationerna av fysiska och virtuella inslag i undervisningen.

Beskrivning:

Så ser våra universitet ut om 5 år!

Sedan Platons dagar har det i varje tidsperiod funnits en arketyp för hur universitet ska vara organiserade. Detta är synligt bland annat i hur man genom tiderna fysiskt byggt upp campusområden.  Idag gestaltar sig universiteten genom digitala medier.

Universitet tvingas nu allt snabbare anpassa sig till en global konkurrens och en användarcentrerad utgångspunkt för verksamhetsprocesserna. Vilka faktorer kommer i framtiden vara avgörande för ett universitets överlevnad?

Andra föreläsare som är klara.

Personas och scenarios i webbutveckling

Hur kan man använda personas och scenarios på bästa sätt i systemutvecklingsprojekt? Vilka möjligheter och fallgropar finns det? Och hur får man en persona verkligt trovärdig?

Detta är frågeställningar som Rósa Guðjónsdóttir tar upp på Suniweb.  Rosa har många års erfarenhet av arbete med användarcentrerad design av gränssnitt. Hon har forskat inom människa-datorinteraktion vid KTH och disputerade under året på avhandlingen ”Personas and scenarios in use”.

Andra föreläsare som är klara.

Högskolor i sociala medier – så får vi göra

Johan BålmanNär E-delegationen i oktober gör sin årliga avrapportering till regeringen presenteras bland annat riktlinjer för hur myndigheter ska förhålla sig till och hantera social medier. En rad rättsliga regler gör sig påminda, såsom offentlighetsprincipen, sekretessbestämmelser, arkivbestämmelser, skadeståndslagen, personuppgiftslagen och förvaltningslagen. Johan Bålman från E-delegation reder ut begreppen på Suniweb.

E-delegationen på Facebook.

Andra föreläsare som är klara.