Talare

Jonna Ekman, Marketing Manager, KIT

Föreläsning: Rörligt innehåll som engagerar

 
Ashkan Fardost, forskare, föreläsare och rådgivare

Föreläsning: Den digitala revolutionen har bara börjat

Tracy Playle, grundare och VD, Pickle Jar Communications

Föreläsning: Bringing your organisation’s strategy and brand to life through your digital content strategy

Workshop: Creating your content strategy 

Martin Hehrne, Regional Measurement Lead, Facebook Nordics

Föreläsning: Effektiv kommunikation i digitala kanaler

Richard Julin, konstnärlig ledare för Accelerator, Stockholms universitet

Föreläsning: Att skapa en mötesplats för samtidskonst och vetenskap

Fredrik Blix, universitetslektor och IT-säkerhetsexpert, Stockholms universitet

Föreläsning: Säkerhet i en digitaliserad värld

Niklas OlssonIT Solution Manager, KTH

Presentation: Sökprojekt

Ida Kjelldahl, Outfox

Workshop: Våga testa mer

Jesper Huor, lärare vid JMK, författare och producent av
dokumentärer för radio och TV, Stockholms universitet

Föreläsning:  VR i högre utbildning – erfarenheter från KTH och
Institutionen för mediestudier

Karin Arvidsson, Kommunikationschef, Malmö Högskola

Panelsamtal: Digitalisering – Vilka utmaningar står lärosätena inför?

Anders Jörnesten, Departementssekreterare, Utbildningsdepartementet

Panelsamtal: Digitalisering – Vilka utmaningar står lärosätena inför?

Oskar Juhlin, Professor, Institutionen för data- och systemvetenskap vid Stockholms universitet

Panelsamtal: Digitalisering – Vilka utmaningar står lärosätena inför?

Kajsa Hartig, Verksamhetsutvecklare och redaktionell ledare vid avdelningen Digital interaktion på Nordiska museet

Föreläsning: Kulturarvet blir digitalt