Hjälp oss och få rabatt!

Vi vill gärna veta hur många som kommer till Suniwebkonferensen så tidigt som möjligt, det skulle underlätta vår planering. Ni som kan göra det, gör det innan 1 juli och ni får komma till förra årets pris! Det går givetvis att anmäla sig senare, men utan rabatt.