Snart ses vi!

Det börjar närma sig! Suniweb2016 drar snart igång och programmet har tagit sin slutgiltiga form. Vi har lagt till två helt nya saker så här på slutet. Det ena är möjlighet till ERFA-grupper och det andra är en guidad visning av Högskolans bibliotek. Guidningen leds av vår biblioteks- och kommunikationschef Maivor Hallén och samling sker kl 16.25 utanför Valhall (i anslutning till föreläsningssalarna vi håller till vid). ERFA-grupper kan du boka på plats. Vet du redan nu med dig att du vill delta i en ERFA-grupp? Meddela gärna Johanna Esplund vilket tema du vill diskutera (johanna.esplund@hig.se).

Vi ses på onsdag!
Veronica, Johanna och Zara