De första talarna på Suniweb 2010 är klara!

Nu finns en påbörjad talarlista att hitta här på Suniweb.se. Den är fortfarande under uppbyggnad och kommer fyllas på med fler intressanta talare och ämnen allt eftersom.

Här hittar du talarlistan: Suniweb 2010 talarlista, länk finns också till höger.


Har du tips, idéer eller synpunkter vill vi gärna höra dem så att vi kan göra konferensen till en intressant och givande sammankomst.

Skicka tips till: info@suniweb.se