Betalning

Betala in avgiften 2011 kr (exkl moms)

Inbetalning till Linköpings Universitet, plusgiro 18 34 15-9 eller bankgiro SEB 5050-0016
Ange referens: 5909 Suniweb + deltagarens namn

(Vi kan dessvärre inte ordna fakturor)