Vill du vara med och få din webbplats analyserad?

Som ni kanske redan sett kommer Pierre Du Rietz från Web Service Award och föreläser om Beteendeanalys och mätning. Pierre har tänkt dela med sig av slutsatser från de användarundersökningar WSA gjort åt Universitet och Högskolor.


Mätning av våra webbplatser

Men Pierre och Web Service Award skulle vilja gå lite längre än så och göra en analys av era webbplatser och ta upp olika nyckeltal från Google Analytics samt göra heatmaps och inspelningar från utvalda sidor (startsidan samt  två till tre andra typsidor) så vi kan se hur besökarna scrollar och rör sig på era sajter och om beteendet är lika för olika Universitet och högskolor.

 

Ni som vill vara med – gör så här

För att hinna samla in data så behövs två saker att ni lägger till ga@webserviceaward.com i ert GA konto samt att ni skickar ett mail till ga@webserviceaward.com att ni är intresserade av att delta i heatmaps studien.