Suniweb 2019 – i Uppsala

Som vi meddelade via Facebook tidigare så kommer Uppsala universitet att anordna nästa Suniweb 2019. Datum för konferensen blir 29-30 april – med avslutning efter lunch på tisdagen.
Vi planerar att ha övergripande tema “Tillgänglighet” – där nya lagar och riktlinjer gör området högaktuellt under flera år framåt.
Kom gärna med input och synpunkter på vad ni skulle vilja att vi tar upp?
hälsar
Suniweb-teamet i Uppsala