VR i högre utbildning – erfarenheter från KTH och Institutionen för mediestudier vid Stockholms universitet

Björn Thuresson (KTH), Elena Malakhatka (KTH), Jesper Huor (SU) och Fredrik Mårtenson (SU).

Nu är sista passet klart! Vi avslutar konferensen med ett riktigt spännande ämne: VR i högre utbildning.

Björn Thuresson (KTH) inleder passet genom att ge en överblick kring hur VR/AR används i högre utbildning. Elena Malakhatka (KTH) berättar sedan om arbetet med en VR Sci-plattform som används för att kommunicera och samarbeta med andra universitet runt om i världen, inklusive MIT, Stanford University, mm.

Jesper Huor och Fredrik Mårtenson (SU) avslutar passet genom att presentera sin nya VR-app. Journaliststudenter har skickats till Libanon och Moçambique för att göra 360-berättelser till den nya appen. ​Fredrik visar appen och förklarar hur cardboard-funktionen fungerar.

https://www.flickr.com/photos/othree/14541733462/in/photostream/
Image: Flickr user Othree

Vi kommer dela ut gratis VR-glasögon av cardboard-typen till alla deltagare i Suniweb-konferensen så att ni kan se studenternas berättelser via Jesper och Fredriks VR-app. Ladda gärna ner appen innan passet:

App för iPhone:
https://itunes.apple.com/us/app/jmk-vr/id1170491707?mt=8
App för Android:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jmkvr

Elena kommer även vara på plats i Aula Magna innan passet för att visa upp lite mer avancerad VR-teknik för de som är särskilt intresserade.

Kulturarvet blir digitalt – Kajsa Hartig, Nordiska museet

Kulturarvet blir digitalt

Är min selfie en del av kulturarvet? Behöver man arkivera allas middagsbilder och webcam-selfies? Är det mening att spara bilder som delas i sociala medier och vad säger de om vår samtid?

Digitaliseringen av samhället påverkar alla sektorer. Museer samlar och dokumenterar i samtiden, och när nu allt det som produceras i samhället i form av text, ljud, bild och film är i digital form, krävs omställningar inte bara av lagring av kulturarv utan också av insamling och förmedling.

Förr sparades bilder i fysisk form, till exempel i skokartonger på vinden, i privata fotoalbum eller i skåp på nyhetsredaktioner. Dagens fotografier är flyktiga, de existerar i några sekunder eller i bästa fall ett par år, och de existerar sällan i ett enda unikt exemplar. Det medför stora utmaningar för kulturarvsinstitutioner som ska bevara kulturarvet för framtiden. Det internationella treåriga forskningsprojektet Collecting Social Photo är ett samarbete mellan fyra museer och arkiv i Norden, samt Socialantropologiska institutionen vid Stockholms universitet, med syfte att ta fram nya rekommendationer för hur det samtida sociala digitala fotografiska kulturarvet kan samlas in, bevaras och förmedlas.

Kajsa Hartig kommer att presentera utmaningar och möjligheter i projektet Collecting Social Photo, och ge en generell inblick i hur omställningen till att möta den digitala omvärlden påverkar museer idag.

Om Kajsa Hartig

Verksamhetsutvecklare och redaktionell ledare vid avdelningen Digital interaktion på Nordiska museet

Kajsa Hartig är verksamhetsutvecklare och redaktionell ledare vid avdelningen Digital interaktion på Nordiska museet i Stockholm. Hon leder museets nystartade digitala redaktion och är även författare till museets senaste digitala strategi. Hennes bakgrund är i kulturarvssektorn, och hon har arbetat med digitala produkter och digital verksamhetsutveckling sedan mitten av 1990-talet.

Kajsa är även projektledare för det treåriga nordiska forskningsprojektet Collecting Social Photo, som utvecklar nya rekommendationer för kulturarvsinstitutioner för att samla in och förmedla sociala digitala vardagsbilder. I projektet ingår att titta på publikens roll i, och engagemang för, skapandet av det fotografiska kulturarvet, samt att utveckla prototyper för nya samlingsgränssnitt. Forskningspartner är Socialantropologiska institutionen, Stockholms universitet.

Kajsa föreläser regelbundet på konferenser om digitala strategier och digital transformering inom arvssektorn, och har talat på konferenser som Museum Next, Internetdagarna, Market and Research and Insight Summit, Shift Happens, We Are Museums, CIMUSET / ICOM, The Relevant Museum och NORSAM .

Martin Hehrne om effektiv kommunikation i digitala kanaler

Hur kan lärosäten nå sina målgrupper i kanaler som Facebook och Instagram? Och hur vet man när man har lyckats? Martin Hehrne, Regional Measurement Lead på Facebook Nordics, kommer att tala på Suniweb 2017 om:

Martin Hehrne
Martin Hehrne

Effektiv kommunikation i digitala kanaler

Martin har en gedigen bakgrund från research, mätning och analys, då han de senaste 15 åren arbetat på olika undersökningsföretag, mediebyrå samt branschorganisationer. Sedan två år tillbaka är han Measurement Lead på Facebook, vilket innebär ansvar för research och mätning i syfte att hjälpa företag och organsiationer att bättre förstå och använda Facebook och Instagram i sin kommunikation.

Tracy Playle on Digital Content Strategy

Tracy Playle will deliver a keynote and lead a workshop at Suniweb 2017.

Bringing your organisation’s strategy and brand to life through your digital content strategy
If we really want to bring our institution’s brand to life for our audiences through our websites and other digital engagement experiences, setting a vision for this through a robust content strategy is essential. In this session, Tracy Playle will consider the importance of developing a content strategy. We’ll consider how to balance the need for brand consistency and strong storytelling, with the user demand for greater personalisation and relevance in a sector that must communicate with wide and diverse types of audiences.

Creating your content strategy (workshop)
We all understand that developing a content strategy is important to help create more engaging content, a better user experience, and greater efficiencies within our institutions. However, how do we actually do it? When should we do it, and how do we get started? In this workshop, Tracy will work with through the individual components of a content strategy and help each of you to develop a priority plan and roadmap for developing or advancing your institution’s content strategy.

Tracy Playle
Tracy Playle

Tracy Playle is founder and CEO of Pickle Jar Communications Ltd. She is a content strategist and education sector specialist. Since founded her consultancy in 2007, she has worked with over 150 education institutions in more than 20 countries to develop content and digital communication strategies.

Tracy has over 15 years experience working in the sector, including time as Head of Research-TV and working in-house in the Communications Office at the University of Warwick.

She is known for her passionate and energetic presentations, and is invited to speak at conferences around the world about content strategy and emerging communication trends and how they impact on the education sector. In 2014 she won the CASE Crystal Apple Teaching Award for her contributions to conferences and workshops in Europe, Asia and Australia.

Richard Julin: ”Konst, samtal och eftertanke behövs mer än någonsin”

Richard Julin är konstnärlig ledare för Accelerator, Stockholms universitets nya mötesplats för konst, vetenskap och samhällsfrågor. Lokalerna öppnar 2019 i det 1400 kvm stora underjordiska Manne Siegbahnlaboratoriet, som byggs om till en arena för samtidskonst och tvärvetenskap. Men redan nu drivs projekt inom ramen för Accelerator, och i oktober 2016 visades konstnären Tony Ourslers videoinstallation “The Influence Machine” på Frescati campus. På Suniweb 2017 talar Richard om:

Att skapa en mötesplats för samtidskonst och vetenskap

Vi är mitt i en samhällsutveckling med konstant mångtydighet och politiserade budskap. Både konst och vetenskap verkar mitt i detta flöde, konsten fokuserad på gestaltning och upplevelse, vetenskapen på förklaring. Konst, samtal och eftertanke behövs mer än någonsin i den tid vi lever i. Richard kommer att berätta om Accelerator och ett av höstens projekt – ett samarbete med konstnärerna Lundahl & Seitl. Projektet är helt digitalt och heter ”Okänt Moln på väg till Stockholm”. Verket bygger bland annat på tankar om mytbildning och människans behov av ritualer.

Richard Julin kommer närmast från Magasin III i Stockholm där han varit biträdande museichef och chefsintendent. Han har varit curator för ett fyrtiotal utställningar sedan år 2000 och haft ett nära samarbete med konstnärerna för att skapa nya verk till varje utställning.

Richard Julin (Foto Niklas Björling)
Richard Julin (Foto Niklas Björling)