Om Suniweb

suniweb

Suniweb är nätverket för alla som jobbar med webb inom svenska universitet och högskolor på en övergripande nivå, både innehållsmässigt och tekniskt. Varje år arrangerar nätverket en konferens med samma namn, Suniweb. Konferensen samlar 100–130 personer från hela landets universitet och högskolor under två dagar för att kunna främja samarbete och erfarenhetsutbyte. Värdskapet för konferensen roteras mellan medlemmarna.

Arbetet inom Suniweb går också att följa via Facebook och Twitter:

Suniwebs deltagande lärosäten

31 av Sveriges lärosäten för högre utbildning och forskning är med i Suniweb.