Snart ses vi!

Det börjar närma sig! Suniweb2016 drar snart igång och programmet har tagit sin slutgiltiga form. Vi har lagt till två helt nya saker så här på slutet. Det ena är möjlighet till ERFA-grupper och det andra är en guidad visning av Högskolans bibliotek. Guidningen leds av vår biblioteks- och kommunikationschef Maivor Hallén och samling sker kl 16.25 utanför Valhall (i anslutning till föreläsningssalarna vi håller till vid). ERFA-grupper kan du boka på plats. Vet du redan nu med dig att du vill delta i en ERFA-grupp? Meddela gärna Johanna Esplund vilket tema du vill diskutera (johanna.esplund@hig.se).

Vi ses på onsdag!
Veronica, Johanna och Zara

Vill du vara med och få din webbplats analyserad?

Som ni kanske redan sett kommer Pierre Du Rietz från Web Service Award och föreläser om Beteendeanalys och mätning. Pierre har tänkt dela med sig av slutsatser från de användarundersökningar WSA gjort åt Universitet och Högskolor.


Mätning av våra webbplatser

Men Pierre och Web Service Award skulle vilja gå lite längre än så och göra en analys av era webbplatser och ta upp olika nyckeltal från Google Analytics samt göra heatmaps och inspelningar från utvalda sidor (startsidan samt  två till tre andra typsidor) så vi kan se hur besökarna scrollar och rör sig på era sajter och om beteendet är lika för olika Universitet och högskolor.

 

Ni som vill vara med – gör så här

För att hinna samla in data så behövs två saker att ni lägger till ga@webserviceaward.com i ert GA konto samt att ni skickar ett mail till ga@webserviceaward.com att ni är intresserade av att delta i heatmaps studien.

Suniweb 2016 i Gävle

Då var det bestämt! Högskolan i Gävle tar över stafettpinnen och arrangerar Suniweb-konferensen 2016.

Var: Högskolan i Gävle, Gävle
När: 26 – 27  oktober 2016

Tema för årets konferens är “Tillgänglighet” och vi håller just nu på att boka upp intressanta föreläsare och sätta ihop ett förhoppningsvis spännande program som tilltalar alla.

Vi kan redan nu berätta att en av talarna är Tomas Gunnarsson, även kallad Genusfotografen. Han är bland annat aktuell med utställningen ”Bilder som förändrar världen”. Utställningen kommer att finnas på Högskolan i Gävle under konferensen.

Om du har tips och idéer för innehållet, så hör gärna av dig till oss via Facebook-gruppen eller lämna en kommentar här.

Varmt välkomna till Gävle!