Personas och scenarios i webbutveckling

Hur kan man använda personas och scenarios på bästa sätt i systemutvecklingsprojekt? Vilka möjligheter och fallgropar finns det? Och hur får man en persona verkligt trovärdig?

Detta är frågeställningar som Rósa Guðjónsdóttir tar upp på Suniweb.  Rosa har många års erfarenhet av arbete med användarcentrerad design av gränssnitt. Hon har forskat inom människa-datorinteraktion vid KTH och disputerade under året på avhandlingen ”Personas and scenarios in use”.

Andra föreläsare som är klara.