Ny erfagrupp: webbstöd till verksamheten

Jonas Wisbrant, Lund universitet, ordnar en erfagrupp (14 september) kring en fråga som berör många av oss: webbstöd till verksamheten.

Här är Jonas utgångspunkter: Lunds Universitet genomför ett omfattande projekt för modernisering av de publika webbplatsererna. Förutom att etablera en ny central webbplats i ett nytt CMS ingår bl a att föreslå en framtida organisation för hur vi ska tillhandahålla stöd, kompetens, teknik&verktyg och andra förutsättningar för webbpublicering.

Vi hoppas att fler universitet och högskolor vill diskutera dessa frågor. Vem skapar nya webbplatser eller subdomäner åt ett forskningsprojekt? Hur etableras webber för nya utbildningsprogram, ny personal eller en konferens? Finns det gemensam utbildning, telefonsupport, strategisk utveckling även om man använder olika CMS? Hur går det till när man tar bort en webbplats – eller har man bestämt att inte göra det? Finns det rutiner för hur man hanterar samverkan med andra organisationer och externa publicister?

Erfamötet inleds med en kort beskrivning och statusrapport från LU-projektets delaktivitet Webbkoncept för verksamheten och en redogörelse över hur LU idag hanterar operativ verksamhet i form av forskning, utbildning och 3:e uppgiften på webben. Därefter är vi väldigt nyfikna på hur andra universitet och högskolor hanterar samma frågor.

Vet redan någon av er att ni vill gå anmäl er till Patrick.