Framgångsrik Suniweb i Aula Magna

Suniweb – Aula Magna
Stockholms universitets egen Stefan Nyman var konferencier på Suniweb 2017

18-19 oktober var Stockholms universitet värdar för Suniweb, konferensen för webbutvecklare, kommunikatörer och IT-strateger från Sveriges alla lärosäten. Utvärderingarna visar på mycket nöjda deltagare.

Suniweb ordnas av ett nytt lärosäte varje år, och SU hade 2017 nöjet att ta över värdskapet från Högskolan i Gävle. Drygt hundra deltagare från 25 universitet och högskolor samlades under två dagar i Aula Magna för att diskutera de förändrade förutsättningar och nya möjligheter som digitaliseringen för med sig för forskning och högre utbildning. I år presenterade bland andra KTH sitt nya sök-projekt., cybersäkerhetsforskaren Fredrik Blix pratade om tilltagande fundamentala säkerhetsluckor i samhället och representanter från Malmö högskola, Stockholms universitet och Utbildningsdepartement hade en paneldebatt om lärosätenas digitalisering. Dessutom bidrog ett antal externa föreläsare från bland annat KIT, Facebook och Nordiska muséet med inspiration. Utvärderingarna visar att årets deltagare var mycket nöjda, och SU avslutade med att lämna över den symboliska stafettpinnen till Lunds universitet inför 2018.

Presentationerna från Suniweb 2017 är publicerade här.

Tack till alla som deltog i Suniweb 2017!