Social video med Petter Karlsson

PetterPå årets Suniweb kommer Petter Karlsson och berättar om social video och hur vi enkelt skapar video på nätet men också om hur hur vi kan använda nätets sociala styrkor vid publiceringen.

Idag ställs allt högre krav på att skapa och kommunicera ut och sprida färskt filmat material. Samtidigt brottas vi ofta med begränsade resurser. Genom att utnyttja tekniken i våra smartphones är det möjligt att snabbt och enkelt producera videor som förr krävde en fullastad buss.

Det handlar inte heller bara om att göra en video utan att använda nätets styrkor tillsammans för att på ett så kraftfullt sett som möjligt få ut det vi vill säga. Själva publiceringen blir minst lika viktigt som själva skapandet.

Video är idag ett lättillgängligt verktyg för att berätta, påverka och engagera. Så säg det med video.

Petter arbetar som producent på produktionsbolaget FKDV. Här berättar han mer om sig själv.