Martin Hehrne om effektiv kommunikation i digitala kanaler

Hur kan lärosäten nå sina målgrupper i kanaler som Facebook och Instagram? Och hur vet man när man har lyckats? Martin Hehrne, Regional Measurement Lead på Facebook Nordics, kommer att tala på Suniweb 2017 om:

Martin Hehrne
Martin Hehrne

Effektiv kommunikation i digitala kanaler

Martin har en gedigen bakgrund från research, mätning och analys, då han de senaste 15 åren arbetat på olika undersökningsföretag, mediebyrå samt branschorganisationer. Sedan två år tillbaka är han Measurement Lead på Facebook, vilket innebär ansvar för research och mätning i syfte att hjälpa företag och organsiationer att bättre förstå och använda Facebook och Instagram i sin kommunikation.