Kristina Alexanderson talar på Suniweb

Kristina Alexanderson
Kristina Alexanderson.
Foto: Petter Karlsson
cc-by-sa flickr.com/kalexanderson

Vi har den stora äran att ha Kristina Alexanderson som en av våra talare på Suniweb. Kristina är chef för Internet i skolan på .SE och arbetar aktivt för öppna licenser och användandet av cc-licenser. På Suniweb kommer hon att berätta om vad Creative Commons är och hur vi kan använda det på högskolor och universitet.

Kristina bloggar aktivt på kristinaalexanderson.se samt creativecommons.se.