Suniweb 2001, 20 mars, Karlstad

Presentation av www.kau.se

Mats Möller (webbredaktör), Klas Brohagen (databasutvecklare och informatör) och Tom Ericson (dataavdelningen) startade mötet med en presentation av Karlstad universitets webbplats.

Webbplatsen består av en central extern webb och ett intranät. Institutioner och enheters webbplatser styrs endast på policynivå. För ögonblicket satsar Karlstad på utveckling av webbplatsen för befintliga studenter.

En presentation av intranätet “Inslaget” gjordes. Den är “medvetet informationstung” eftersom användarna förväntas vara vana vid strukturen och hitta ändå. Inslaget innehåller diskussionsforum, snabba nyheter, anslagstavla, veckans fråga, kalendarium, matsedlar, mm. Fler funktioner kommer att tillkomma. Intranätets besöksstatistik har en uppåtgående tendens – “varannan personal varje dag”.

Tillgången till intranätet styrs med hjälp av IP-nummer endast för anställda. Ingen inloggning sker. Viss debatt uppstod om fördelar/nackdelar med att utesluta studenter och allmänhet.

Publicering till webben sker med hjälp av Lasso och FileMaker Pro-databaser (både extern webbplats och intranätet). Administrationsgränssnittet i FileMaker Pro, som visades, är tillgängligt för Informationsenheten samt annan nyckelpersonal och är förberett för framtida funktioner som “StudentNet”.

Diskussion följde om hur PUL har beaktas och tillämpats samt om vilken personalkapacitet som krävs för att utveckla och underhålla webbplatsen (ca 2,5 personer).

Genomgång av aktuella projekt

Deltagande universitet och högskolor gick igenom de mest aktuella/akuta projekten vid respektive lärosäte. En enkel sammanfattning av dessa presentationer lyder: studentportal, uppdateringsverktyg och intranät. Här finns många gemensamma problemställningar. De huvudsakliga kraven på webbpublicering skiftar alltmer från informationspresentation till applikationsgränssnitt.

Rundvandring och lunch

Karlstads universitet bjöd på kort rundvandring på området samt lunch.

Presentation av erfarenheterna vid Blekinge tekniska högskola

Leif Lagebrand, projektledare för IT och nya media vid Blekinge tekniska högskola presenterade den högskolans erfarenheter med integrerat publiceringssystem i Lotus Notes.

Notes hjälper till att generera sidor genom enkla dialogrutor och “ordbehandlargränssnitt”. All information är lagrad i Lotus Notes-databaser, vilket innebär att webbplatsen inte har några statiska sidor.

Leif gick igenom struktur och utseende för gränssnittet och för webbplatsen. På frågan Varför Lotus? framförde Leif bl a:

 • en mall styr, flera databaser påverkas av mallen
 • XML-lik funktonalitet eftersom innehåll är separerat helt från form och struktur
 • alla databaser kan skicka och ta emot e-post
 • relativt lätt att administrera
 • med mera

Blekinge tekniska högskolas erfarenheter av att använda Lotus Notes för den här typen av uppgift är mycket goda och prestandan har varit tillfredsställande trots att alla sidor är dynamiska.

En del diskussion följde om fördelar/nackdelar.

Övrigt

Steve Lundin vid Örebro universitet efterlyste möjligheter till samordning vad gäller inköp av kartsystem.

(Efter en informell diskussion efter mötet erbjöd Steve att han skulle undersöka vilket intresse det fanns bland universiteten och högskolor att ta fram en gemensam lösning. Steve undersöker också vad företaget Cartesia (http://www.cartesia.se) erbjuder.)

Diskussion i mindre grupper om teknik respektive innehåll

Gruppen delade in sig i två ‘läger’ för diskussion av teknik respektive innehåll. Sammanfattningsvis noteras att webbpublicering har blivit en administratörssyssla snarare än något som enskilda medlemmar av akademin ägnar sig åt. “Institutionerna har lekt färdigt” sade någon. SUNIWEB:s medlemmar uppmanades dra nytta av detta faktum och villigheten hos institutionerna att låta sig styras!

Resurser i former av personal och redaktionella kunskaper/organisation har visat sig vara allt viktigare. Användarna är i fokus – både för produktion och konsumtion av information.

Reaktioner på dagens möte

De flesta mycket nöjda. Trevligt att få komma till Karlstad 🙂 Det är alltid fruktsamt att föra ihop tekniker och informatörer! Även om det är bra att i början av ett samarbete förbehållningslöst få möjlighet att lära känna varandra vore det ändå bra att i viss mån styra upp diskussionerna kring vissa angelägna frågor. Inför nästa möte bör vissa frågor identifieras så att deltagarna har möjlighet att förbereda sig.

Nästa möte

Nästa möte hålls vid Karolinska institutet i Stockholm under oktober 2001. Föreslagen tid för mötet är “lunch till lunch”.

Närvarande

Deltagarslista (anmälda – stämmer inte nödvändigtvis med närvarande då ingen deltagarliustanskickades runt)

Blekinge Tekniska Högskola

 • Leif Lagebrandt

Chalmers

 • Agneta Wall
 • Magdalena Malmström
 • Ulla Edvardsson

Göteborgs universitet

 • Mikael.Stoltz
 • Ylva Beckamn
 • Karin Nobis
 • Johanna Gustavsson
 • Lennart Jareteg
 • Joakim Andersson

Högskolan i Skövde

 • Håkan Persson
 • Ulrika Johansson

Högskolan i Trollhättan/Uddevalla

 • Gunilla Thålig-Karlsson
 • Mikael Persson
 • Anders Wallman

Karlstads universitet

 • Mats Möller
 • Klas Brohagen
 • Tom Ericson

Karolinska Institutet

 • Susanne Rådström
 • Marie Wennerström
 • Tony Westerberg
 • Torbjörn Heinlaid
 • Carl Jarnling

Kungl Tekniska Högskolan

 • Daniel Almgren
 • Jonas Andersson
 • Jocke Peterson
 • Stina Luusuaniemi
 • Kristina Sommar
 • Kjell Carli

Linköpings universitet

 • Patrick Moreau-Raquin
 • Mika Perälä

Stockholms universitet

 • Per Wising
 • Anne-Louise Berg

Södertörns högskola

 • Anne Diedrichs

Umeå universitet

 • Magnus Andersson

Örebro universitet

 • Christer Söderberg
 • Steve Lundin
 • Anders Bergqvist
 • Jörgen Westlin

Vid pennan: Per Wising, SU