Suniweb 2001, 25-26 oktober, KI

KI 25-26 oktober 2001, Program

25 oktober

 • 12.00 Samling
 • 12.30-13.30 Lunch
 • 13.30-14.00 KI´s Webb – nuläge och framtidsvision
 • 14.00-15.00 ICT, Informations och kommunikationsteknologin – En modern och attraktiv studiemiljö för morgondagens student. Carl Jarnling, KI
 • 15.00-15.30 Kaffe
 • 15.30-17.30 Databasdriven webb – Vad gäller idag/imorgon? Lars Karlander, Lars Karlander AB
 • 17.30 Rundvandring
 • 18.30 Middag

26 oktober

 • 9.00-10.30 Alt 1. Säkerhet på webben, Hans Nordlöf, KI
 • 9.00-10.30 Alt 2. Utvärdering – När? Vad? Hur, Anneli Zell, Orange Interactive Research AB, Användbarhet – Vad är det? Går det att mäta?, Suzanne Winting/KI
 • 10.30-11.30 Vad vill vi med SUNIWEB?, Workshop m kaffe
 • 11.30-12.00 Sammanfattning. Hur ska vi gå vidare?
 • 12.00 Lunch

SUNIWEB-nätverket, diskussion om policy och riktlinjer

Vilka får vara med?

Samtliga universitet, högskolor samt centrala myndigheter inom utbildningsväsendet såsom ex.vis HSV bör få kallelser till mötena. Vissa lärosäten fattas, ny mailrunda bör göras. Kallelsen ska gå till de som har centrala webbfunktioner och de som arbetar med strategiska frågor. Nätverket ska ge plats för alla roller inom webbarbetet, från teknik- till innehållsansvariga.

Vilka vill få tillträde till nätverket? Patrik kollar med nuvarande medlemmar om nya ska få tillträde (som anmält intresse). Hur många från varje högskola kan åka? Den högskola som ska åka/bjuda in får sätta begränsningarna.

Hur täta träffar och hur långa konferenser?

Inom nätverket framförde ungefär hälften av deltagarna behovet av två träffar per år. Den andra hälften tyckte att vi kan träffas en gång per termin. Mötet enades om en kompromiss dvs ungefär var nionde månad. Många uppskattade att träffarna sträcker sig över två dagar.

Hur ska mötena gå till och vad ska de innehålla ?

Gruppen är heterogen och det ska finnas utrymme för parallella spår. Det viktiga vid träffarna är att träffa folk som arbetar med samma saker, att få utbyta erfarenheter och diskutera i mindre grupper. Mötena ska bidra till samverkan och samordning mellan högskolorna. Varför uppfinna hjulet själv om någon annan redan gjort det? Det är också värdefullt att alla samlas vid samma tillfälle och hör samma saker och att vi delar med oss av våra olika kompetensområden.

Bra med en blandning av föredrag och diskussioner. Föredragen får gärna ha en mer visionär ton; vad händer i framtiden och hur påverkar detta oss? De ska inte ligga på en för elementär nivå? Gärna workshops med showcases för att få exempel ur verkligheten.

Förslag på ämnen:

 • publiceringsverktyg
 • riktlinjer och policies
 • organisationsfrågor. (Mats vill gärna samla in uppgifter från övriga univ./högskolor angående org/resurser etc. för sammanställning och publicering för alla internt).

Konferensavgift

Om det blir nödvändigt att ta ut en avgift är det inte något som nätverket kan/vill sätta sig emot. Ingen emot ett självkostnadspris

Spridning av maillistan

Mailinglistan får inte spridas till andra än till nätverkets medlemmar om inte nätverkets medlemmar fattar annat beslut.

Forumplats

Önskemål framfördes att skapa en diskussionsplats på hemsidan och en kontaktlista över deltagarna med kort information och foto+ telefonnummer, e-post etc. Förslag kom också på ett dokumentarkiv där vi bl a kan samla mötesanteckningar, OH-bilder, statusrapporter, mm.

Anslagstavla med avdelning för köp/sälj/byte av webblösningar/script etc diskuterades.

Linköping har webbplats och tar på tar på sig uppgiften.

Exempel på intresseområden och Focusgrupper, projekt för gemensamma intressen

 • Kartor
 • Stipendier
 • Lediga tjänster
 • Terminologi

Diskussion om nätverket måste kontinuerligt hållas levande.

Nästa träff blir preliminärt i Göteborg

Vid pennan

Susanne Rådström, KI

KI 25-26 oktober 2001, Deltagare

Jump to navigation Jump to search