Anmälan till Suniweb 2019

Tid: 29 -30 april 2019
Plats: Uppsala universitet, Uppsala
Pris: 2019 kr/deltagare exkl. moms för statligt anställda
2520 kr/deltagare inkl. moms för icke statligt anställda

Formulär för anmälan: anmälan är nu stängd. Kontakta suniweb2019@uadm.uu.se om du har frågor
Sista anmälningsdag: Fredag den 29 mars

Anmälan är bindande. Avbokning sker utan kostnad t.o.m. den 29 mars därefter debiteras 50% av deltagaravgiften. Antalet platser är begränsat.

 

Betalning:

Bankkonto Nordea Bank Sverige AB, konto: 99 60 – 26 06 28 70 15
Betalningsmottagare: Uppsala universitet
Märk betalningen ditt namn och lärosäte.

Betala senast: 29 mars 2019

Uppsala universitets organisationsnummer: 202100-2932