Presentationer från 2019

Digital tillgänglighet – varför, vad och hur?
Jan Bergdahl, Digg (myndigheten för digital förvaltning) och Andreas Richter, Post- och telestyrelsen

IT-säkerhet
Johan Båth, Detectify

Sök från grunden
Rickard Carlsson, Karolinska institutet

Digitaliseringen och arbetsmiljön
Åsa Cajander, professor, och Diane Golay, doktorand vid Uppsala universitet.

Hur skapar man kommunikationssystem för personer med grava (eller lindriga) funktionsnedsättningar?
Lars Oestreicher, forskare vid Uppsala universitet.