Program Suniweb 2019

Datum: 29-30 april – Preliminärt program

Måndag – 29/4

9 – 10 fika och registrering

10 – 10.30 Presentation

10.30 – 11.30 Diggs mm Andreas

11.30 – 12.30 Nicke (Gdpr)

12.30 – 13.30 Lunch på Feiroz

13.30 – 14.30 Erfagrupper Vad ska vi prata om? Vem ska leda dem? 

14.30 – 15

15 – 15.30 Fika från Feiroz

15.30 – 16.30 

16.30 – 17.30

18.30 Middag på Borgen

Tisdag – Sista april

9 – 10 Åsa Cajander/Diane Goley Digital arbetsmiljö

10 – 10.30 Fika från Feiroz?

10.30 – 11.30

11.30 – 12.30

12.30 Lunch på Borgen