Erfarenhetsutbyte forskningsgrupper och forskning på webben

Diskussion som utgick från Mau:s arbete med att synliggöra forskargruppen på webben. Förutsättningar:

  • Rektorsbeslut om att synliggöra forskargrupper och andra forskningsmiljöer/konstellationer på webben. Tidigare varit striktare hållning kring vilka forskningsmiljöer som ska premieras och visas på mau.se
  • Stor begreppsförvirring internt kring vad en forskargrupp är. Kriterier finns delvis i beslutsunderlaget. Svårt att organisera och strukturera på webben då det parallellt pågår ett arbete med att visa upp sammanhållna akademisk kunskapsmiljöer.
  • Saknar forskningsdatabas/relativt låg andel forskning som samtidigt växer.
  • Balans kontroll över innehåll, kunna integrera forskningsinnehåll på webbplatsen kontra forskningsinnehåll som hanteras av forskare, forskningsadministratörer

Olika spår

  • KI ska införa forskningsdatabas hösten 2023, omfattande förarbete. Kollat på LU som har en omfattande forskningsdatabas som är helt separat från webbplatsen. Vill ha det integrerat.
  • SU har en katalog/struktur inom CMS:et: ämnen, forskargrupper, projekt, teman. Ingen forskningsdatabas. Ska byta CMS.
  • Chalmers ny webb, mycket som händer, inte kopplingar till forskningsdatabasen än. Behöver hitta behörighetslösning.
  • Mittuniversitetet gör mycket i CMS:et, generös med forskargruppsidor.

Övrigt

  • Skilja på forskningskommunikation och vetenskapskommunikation
  • Följ pengarna! Ekonomernas projektdatabas – bästa källan för projekt.