Minnesanteckningar från passet om Kampanjsidor/Egna webbplatser

 • Linköping har anpassad sidmall som bara deras kommunikatörer får jobba med
 • Webbhotell används när forskare behöver egen sajt, då erbjuds varumärkesstöd
 • Gränsdragningar upplevs som ett stort problem
 • Nya webbplatser som byggs utan universitetens koll
 • Hur mycket stöd kan vi ge när sajterna inte ligger inom universitetets ram?
 • Ibland finns finansiering ibland inte
 • KI är alltid med vid uppstart av nya sajter – vi vill ha sajterna nära oss
 • Måste finnas utrymme/resurser att ta del av de här frågorna
 • Bra med riktlinjer, mallar, ramar – så här gör vi!
 • Dela detta i nätverket!
 • Varför står det i avtalen att projekt ska kommuniceras via webbplats med logga etc? Går det att påverka? Många webbplatser uppstår i kölvattnet av dessa anslag.
 • Vissa i gruppen är mkt restriktiva med nya sajter
 • Diskussion om att vi diskuterar ett fakultetsspår. Inifrånperspektiv, ej lätt, konkurrens med annat viktigare innehåll, gör strukturen svårare etc
 • Om beställaren vill ha tom webbplats, vad blir universitetet då?
 • Malmö – wordpress – multisajt – visst krav på branding

 

Om vår (Lnus) kampanjsidemall

 • Ett mellanläge – tydlig koppling till universitetet men med mycket frihet
 • Svårt att följa alla grafiska profilers riktlinjer – bryter mot mycket
 • Hade varit bra att samla alla kravdokument t ex det som Linköping jobbar på. Vad ska man tänka på när man måste ha med loggor?
 • Skulle Sunet kunna upphandla gemensam tjänst från byrå där man kan beställa nya fristående sajter?