CSS3 – nytt utseende på den moderna webben

Olle Olsson från Svenska W3C-kontoret och Swedish Institute of Computer Science talar om CSS3.

CSS3 är en av huvudkomponenterna i den framväxande nya webbplattformen,
där den andra komponenten är HTML5. Målet med CSS3 är att kunna ge
fullgott stöd för att skapa attraktivt och användbart webbinnehåll,
drivet dels av nya och starka behov från användarsidan, och dels av de
nya teknologiska möjligheter som finns i webbplattformen.

Bland punkterna att ta upp är: hur specifikationerna struktureras; hur
arbetet drivs fram stegvis; vilka områden inom formatering där CSS3 går
utöver CSS1 och CSS2; relation till andra webbteknologier med
formateringsstöd; hur CSS3 är tänkt att användas; formatering av
webbinnehåll resp webbtillämpningar; vanliga webben och den mobila
webben; framväxande CSS3-stöd i webbläsare; andra teknologier som
konkurrent eller komplement; …