Digitaliseringen är årets tema

Digitaliseringen berör hela vårt samhälle och nya trender utmanar den traditionella bilden av högre utbildning och forskning. Så vad kommer universitetens och högskolornas roll att vara i framtiden? Hur möter vi förändring? Vilka möjligheter finns?

Årets konferens handlar om Digitaliseringen: förändrade förutsättningar och nya möjligheter. Temat diskuteras utifrån universitetsperspektivet (dag 1) och utifrån individens perspektiv (dag 2).

Var med och forma programmet

Vi vill jättegärna veta vad ni arbetar med just nu eller planerar att göra framöver för att kunna sy ihop ett intressant och relevant program! Vi tar också gärna emot tips och tankar kring innehåll och föreläsare. Hör av dig till oss på Facebook eller suniweb2017@su.se.

Ordmoln