Virtuellt Campus – Så ser våra universitet ut om 5 år!

Virtuellt Campus

Johan Thorbiörnson, Resurscentrum för nätundervisning, RCN

Johan är grundare till MATH.SE (en federation mellan flera av landets lärosäten) som tidigt visade på nya sätt att på bred front stödja studenter i deras lärande, bland annat genom att utnyttja internet som plattform och grundläggande sociala mekanismer som drivkraft. Inom denna typ av upplägg är det också möjligt att strukturera support med högre kvalitet och effektivitet än i traditionell verksamhet. Johan leder idag ett samverkansprojekt mellan KTH och Stockholms universitet för hur man i framtiden kommer bedriva undervisning som utnyttjar de mest gynnsamma kombinationerna av fysiska och virtuella inslag i undervisningen.

Beskrivning:

Så ser våra universitet ut om 5 år!

Sedan Platons dagar har det i varje tidsperiod funnits en arketyp för hur universitet ska vara organiserade. Detta är synligt bland annat i hur man genom tiderna fysiskt byggt upp campusområden.  Idag gestaltar sig universiteten genom digitala medier.

Universitet tvingas nu allt snabbare anpassa sig till en global konkurrens och en användarcentrerad utgångspunkt för verksamhetsprocesserna. Vilka faktorer kommer i framtiden vara avgörande för ett universitets överlevnad?

Andra föreläsare som är klara.