Föreläsare

Här är en lista på de föreläsare som hittills är inbokade till Suniwebkonferensen 2010 på KTH. Listan kommer fyllas på efterhand när vi bokar in fler. Har du synpunkter eller tips på änmnen eller intressanta och duktiga föreläsare är vi givetvis intresserade av att höra dessa.

Utveckla webbplatsen med personas och scenarios

Rósa Guðjónsdóttir är socialantropolog och har många års erfarenhet av arbete med användarcentrerad design av både talstyrda och visuella gränssnitt. Hon har forskat inom människa-datorinteraktion vid KTH och disputerade under året på avhandlingen “Personas and scenarios in use”. I sitt företag Pink Puffin hjälper hon företag att säkerställa hög användbarhet vid utveckling av webbplatser, webbaserade verktyg och mjukvara.

Beskrivning:
Personas är fiktiva personer som representerar användare. De har namn och ett ansikte, de har ett privatliv, de har ett arbete eller fritidssyssla och de har mål som kan uppfyllas med det system vi utvecklar. Scenarios är beskrivningar av hur en persona uppnår målen genom att använda systemet. Hur kan man använda personas och scenarios på bästa sätt i systemutvecklingsprojekt? Vilka möjligheter och fallgropar finns det? Och hur får man en persona verkligt trovärdig?


Hur mår högskolornas webbplatser?

Pierre Du Rietz""
VD och chefsanalytiker vid Web Service Award AB

Beskrivning:
Hur förhåller sig universitetens och högskolornas webbplatser till webbplatser i landet i övrigt? Skiljer sig den bakomliggande organisationen? Tittar vi för mycket på varandra och faller i samma fällor?  Web Service Award gör regelbundna utvärderingar av Sveriges webbplatser och har stor kunskap om hälsotillståndet för Sveriges webbplatser.


Digital branding finns inte!

Magnus Aldemark, Varumärkesstrateg Essen – Varumärkesbyrå

Magnus är strateg på varumärkesbyrån Essen och specialiserad på samspelet mellan människor, teknik och varumärken.

Beskrivning:
Att bygga sitt varumärke socialt börjar inte med att finnas på Facebook eller Twitter, utan bottnar i en god förståelse för den roll varumärket spelar i målgruppens vardag.

Magnus hjälper dig förstå varför vissa märken får fotfäste bland användarna och andra går obemärkt förbi. Vi pratar om riskerna med att skapa idealbilder av verksamheten som organisationen inte kan leva upp till. Och vad du kan göra för att bygga en digital närvaro efter ditt varumärkes förutsättningar.


Google Förklarat – Konkreta råd hur du får sökmotorn att hjälpa dig med din online-kommunikation

Christan Rudolf, Disruptiv.nuChristian Rudolf
Expert på online kommunikation

Beskrivning:
Den nya digitala verkligheten är oftast ett mer kostnadseffektivt sätt att distribuera information. Google och sociala medier kan vara din bästa vän. Christian hjälper dig förstå den nya digitala verkligheten och verktygen du behöver för att långsiktigt jobba mot dina kommunikationsmål.


Du måste förstå vad som håller på att hända!

Per Axbom, axbom.sePer Axbom
Webbstrateg och upplevelsedesigner

Beskrivning:
Per Axbom inspirerar kring den framtid som redan är här och ger svar på:

  • Är dina fingrar för feta för mobilt internet?
  • Får du flörta till dig kunder i sociala medier?
  • Kan Google (och ditt apotek) se när du nyser?
  • Bör tjuven vattna dina blommor när du är bortrest?
  • …och i vilken valuta ska du egentligen betala hantverkaren?

Allt detta och lite kinesiska domedagsprofetior från en luttrad upplevelsedesigner som lovar det där lilla extra som får slanten att trilla ner.


Du fulländar mig: Om synergierna mellan agila metoder och UX

Joakim HolmJoakim Holm
Konsult och delägare, Adaptiv STHLM AB

Joakim lever på att skriva och prata om mjukvara. Den mesta tiden spenderar han i Stockholm som konsult ute hos kunder till konsultbolaget Adaptiv (adaptiv.se). Joakims specialområden är agila (lättrörliga) arbetssätt och mjukvarudesign – en tekniker med stort intresse för de mänskliga aspekterna av systemutveckling. På nätet hittar du Joakim som “den bloggande terriern” (jockeholm.wordpress.com).

Erik Hammarström
VD, Antrop AB

Erik var med och grundade Antrop (antrop.se), ett företag som skapar digitala tjänster med fokus på användarupplevelse och affärsnytta. Han är övertygad om att upplevelsen är produkten när det handlar om digitala tjänster. Erik arbetar numera mest strategiskt med många olika kunder inom både privat och offentlig sektor, men han har sedan tidigare lång erfarenhet som interaktionsdesigner i en mängd olika projekt.

Beskrivning:
Att utveckla ett system utan att förstå användarna och behoven är som att utföra ett vetenskapligt experiment utan att ha gjort några observationer och ställt upp en hypotes. Att göra det utan feedback från verklig användning är som att inte göra några mätningar. Agila metoder kan vara oerhört effektiva inuti utan att uppnå någon större effekt utanför. Vi menar att vi alla måste inse att systemutveckling inte börjar med en User Story och slutar när en körbar fil ligger på en server. Ska vi gå hela vägen och skapa verklig nytta måste vi börja, och sluta, med användarupplevelsen.


HTML5 – Den enda versionen av HTML du behöver

Emil Stenström,
Gränssnittsutvecklare, Valtech

Emil Stenström är gränssnittsutvecklare på Valtech, där han jobbat med olika slags HTML sen 2006. Han har brottats med skillnaden mellan XHTML och HTML, med Vervas riktlinjer och tillgänglighet, och med hur man på bästa sätt kombinerar HTML med JavaScript och CSS.

Beskrivning:
HTML5 är webbens framtid, och under detta seminarium kommer vi att både gå igenom vad specifikationen innehåller, och vilka delar som går att använda idag. Vi tittar på vilka problem som man försöker lösa, och går igenom körbar kod för olika typer av problem. Ta med er era egna funderingar kring HTML5 så tar vi upp och diskuterar dem.


“Innovation Happens Elsewhere” och Webbanalys & Optimering

Björn Lilja
Webbstrateg & Entreprenör, Valtech & kundo.se

Björn har arbetat med Internet och webben sedan han startade konsultverksamt parallellt med högskolestudierna i slutet av 90-talet. Idag jobbar Björn som webbstrateg på Valtech med fokus webbanalys, marknadsföring och hittbarhet.

Björn är även en grundarna till Kundo.se – ett kund- och supportforum där besökare kan ställa frågor och lämna synpunkter till företag och organisationer.

Innovation Happens Elsewhere

Innovativa och kreativa medarbetare är hett efterfrågade, men hur mycket vi än anstränger oss i vår rekrytering jobbar de vassaste hjärnorna troligen någon annanstans.

Nu finns ett alternativ: Med internet skapade vi en oöverträffad plattform för innovation. Det visar sig inte minst i den explosiva utvecklingen inom området open source och gratis tillgängliga produkter och tjänster.  Smarta organisationer utnyttjar detta till sin fördel och skaffar sig både kostnadsbesparingar och ett innovativt försprång.

Webbanalys & Optimering

Så gott som alla organisationer använder idag något verktyg för webbanalys, men väldigt få använder det som ett redskap för att strukturerat och målmedvetet optimera effekten av sina investeringar på webben.

Ur flera aspekter är webben oöverträffad för att spåra och förstå våra kunders beteenden och önskemål. Detta vill jag belysa och konkretisera genom att berätta om bland annat:

  • Hur analysverktyg kan användas för att stödja er webbstrategi
  • Hur annonskampanjer kan följas upp och optimeras
  • Hur statistikdriven design kan maximera effektiviteten på webbplatsen
  • Verktyg som kompletterar användningstester och intervjuer

Myndigheter och sociala medier – Vad får vi egentligen göra?

Johan BålmanJohan Bålman, E-delegationen

Johan är kommittésekreterare med särskilt ansvar för rättsliga frågor i E-delegationen, den delegation för e-förvaltning som regeringen inrättade 2009.

Beskrivning:
Utvecklingen av sociala medier har gett såväl statliga som kommunala myndigheter ändrade förutsättningar för kommunikation. Regeringen har därför gett i uppdrag åt E-delegationen att ta fram gemensamma riktlinjer för hur myndigheter ska förhålla sig till och hantera social medier, särskilt från ett rättsligt perspektiv.

Bland de rättsregler som en myndighet måste förhålla sig till och hantera finns offentlighetsprincipen, sekretessbestämmelser, arkivbestämmelser, skadeståndslagen, personuppgiftslagen och förvaltningslagen. Vi går igenom dessa…..


Virtuellt Campus

Johan Thorbiörnson, Resurscentrum för nätundervisning, RCN

Johan är grundare till MATH.SE (en federation mellan flera av landets lärosäten) som tidigt visade på nya sätt att på bred front stödja studenter i deras lärande, bland annat genom att utnyttja internet som plattform och grundläggande sociala mekanismer som drivkraft. Inom denna typ av upplägg är det också möjligt att strukturera support med högre kvalitet och effektivitet än i traditionell verksamhet. Johan leder idag ett samverkansprojekt mellan KTH och Stockholms universitet för hur man i framtiden kommer bedriva undervisning som utnyttjar de mest gynnsamma kombinationerna av fysiska och virtuella inslag i undervisningen.

Beskrivning:

Så ser våra universitet ut om 5 år!

Sedan Platons dagar har det i varje tidsperiod funnits en arketyp för hur universitet ska vara organiserade. Detta är synligt bland annat i hur man genom tiderna fysiskt byggt upp campusområden.  Idag gestaltar sig universiteten genom digitala medier.

Universitet tvingas nu allt snabbare anpassa sig till en global konkurrens och en användarcentrerad utgångspunkt för verksamhetsprocesserna. Vilka faktorer kommer i framtiden vara avgörande för ett universitets överlevnad?

Leave a Reply