Deltagarlista 2013

Kan komma att snyggas till.

Patric Jansson
KTH

Erik Melkersson
Linköpings universitet

Ivar Johansson
Konstfack

Jenny Hermansson
Karolinska Institutet

Michael Nordvall
Umeå universitet

Maria Rantanen
Högskolan Dalarna

Louise Larsson
Lunds universitet

Ellinor Säfström
Högskolan Dalarna

Bengt Nilsson
Mittuniversitetet

Christina Göransson
Högskolan Kristianstad

Ida Danell
Högskolan i Borås

Suss Wilén
Högskolan i Borås

Jennifer Tydén
Högskolan i Borås

Rickard Donatello
Stockholms dramatiska högskola

Ylva Haraldsdotter
Karolinska Institutet

Rickard Donatello
Stockholms dramatiska högskola

Sofie Kierkegaard
Gymnastik- och idrottshögskolan

Raymond Erming
Malmö högskola

Peter Jaric
Uppsala universitet

Rasmus Ljungström
Uppsala universitet

Aleksandar Jankovic
Uppsala universitet

Helena Nord
Malmö högskola

Jan Löf
Stockholms universitet

Hugo Börjesson
Umeå universitet

Annika Af Sandeberg
Karolinska Institutet

Suzanne Winting Husén
Karolinska Institutet

Jorunn Hartman
Uppsala universitet

Fredrik Gustafsson
Uppsala universitet

Sara Öhman
KTH

Auri Andersson
KTH

Ulrika Hällemarker
Högskolan i Halmstad

Roger Eriksson
Högskolan i Halmstad

Mari Sandin
Örebro universitet

Anders Bergqvist
Örebro universitet

Niklas Landfeldt
Uppsala universitet

Eklund Fredrik
Örebro universitet

Kristian Ledung
Örebro universitet

Johan Lott
Örebro universitet

Zara Lindahl
Högskolan i Gävle

Veronica Liljeroth
Högskolan i Gävle

Anna Karin Haspe
Stockholms universitet

Sofia André
Stockholms universitet

Daniel Pettersson
Mälardalens högskola

Per Arne Hermansson
Mälardalens högskola

Henrik Sundberg
Luleå tekniska universitet

Maria Åberg Andersson
Luleå tekniska universitet

Maria Hägglöf
KTH

Ingalill Wäppling
Luleå tekniska universitet

Marie Androv
KTH

Jenny Minnema
KTH

Johan Portland
Malmö högskola

Maria Karlsson
Stockholms universitet

Maria Sjögren
Karolinska Institutet

Kristina Sommar
Karolinska Institutet

Niklas Kronvall
Uppsala universitet

Åsa Lindeberg
Uppsala universitet

Monica Engdahl
Stockholms dramatiska högskola

Anna Svanbeck
Umeå universitet

Magdalena Munther
Umeå universitet

Andreas Borgström
Umeå universitet

Olof Malmberg
Umeå universitet

Johan Larsson
Göteborgs universitet

Gösta Cramby
Göteborgs universitet

Åsa Edenroth
Stockholms dramatiska högskola

Rickard Carlsson
Försvarshögskolan

Gunilla Sthyr
Uppsala universitet

Birgitta Sinder Wilén
Uppsala universitet

Helena Mayer
Karolinska Institutet

Diego Saavedra San Juan
Linköpings universitet

Anneli Folkesson
Uppsala universitet

Lotta Lundell
Uppsala universitet

Elina Sandstedt
Stockholms universitet

Karl Hermansson
Linnéuniversitetet

Patrik Granlöv
Linnéuniversitetet

Niklas Olsson
KTH

Oana Georgescu
Linköpings universitet

Micaela Sjöberg
Linköpings universitet

Jan Svensson
Linköpings universitet

Elisabeth Lundmark
Konstfack

Emil Öberg
Uppsala universitet

Anna-Sofia Persson
Uppsala universitet

Lisa Hellsing
Södertörns högskola

Martina Sjövind
Göteborgs universitet

Emelie Jerberyd
KTH

Astrid Ott
Södertörns högskola

Jenny Widén
Linköpings universitet

Malena Granbom
Södertörns högskola

Johan Svensson
Linköpings universitet

Måns Tengnér
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm

Patrick Moreau-Raquin
Linköpings universitet

Malin Lindholm
Göteborgs universitet

Pontus Sundén
Göteborgs universitet

Malin Carlgren
Göteborgs universitet

Nora Adelsköld
Sveriges lantbruksuniversitet

Krister Holm
Mittuniversitetet

Jack Enqvist
Stockholms universitet

Linda Sohlberg
Linnéuniversitetet

Joakim Schöldberg
Göteborgs universitet

Mattias Pantzare
Luleå tekniksa universitet

Torbjörn Bodin
Malmö högskola

Robert Lawesson
KTH

Petra Svensson
Lunds universitet

Rickard Wolrath
Sveriges lantbruksuniversitet

Malin Dellgran
Lunds universitet

Per M Eriksson
Malmö högskola

Bertil Hammarström
Högskolan Dalarna

Johanna Lindvall
Lunds universitet

Joris Kalonaitis
Lunds universitet

Peter Svensson
Lunds universitet

Lucien Bokouka
Stockholms universitet

Björn Westlin
Stockholms universitet

Palesa Mampe
Stockholms universitet

Jens Tinglev
KTH

Miriam Åkerblom
Sveriges lantbruksuniversitet

Caroline Örmgård
Chalmers

Annica Eijlinder
Chalmers

Sofia Johansson
Högskolan Kristianstad

Jenny Forss
KTH

Emilott Lantz
Umeå universitet

Mia Gröndahl
Sveriges lantbruksuniversitet

Marie Samuelsson
Högskolan Dalarna

Azul Tarazona
Uppsala universitet

Johan Bournonville
Blekinge tekniska högskola
Mia Söderbärj
Stockholms universitet

Daniela Kuhn Bueno
KTH

Leave a Reply