Föreläsare Suniweb 2016

Följande föreläsare medverkar under Suniweb:


Tomas Gunnarsson, mer känd som Genusfotografen, bloggar och föreläser om .Tomas Gunnarsson
genustänk i bilder och normkritisk bildanalys. Utifrån exempel ur media, reklam och konst pratar han om hur bilder kan cementera snäva könsroller och konservera föråldrade maktstrukturer – eller förändra, spränga gränser och skapa större handlingsutrymme för kvinnor, män och övriga. Tomas Gunnarsson är en utbildad genusvetare, journalist och fotograf som sedan 2011 driver bloggen Genusfotografen. Han har nyligen släppt bildhandboken “Bilder som förändrar världen” i samarbete med Gävle kommun, som finns att läsa på gavle.se/bildhandboken.


Marie-Louise Andersen, Kultur och fritid, Gävle kommunmilo
Föreläsning “Från ord till handling – från snygga till medvetna bilder och filmer”
Marie-Louise ger konkreta verktyg, tips och idéer på hur de inom förvaltningen Kultur och Fritid har arbetat med sin medvetenhet kring de bilder och filmer som presenterar deras verksamhet.

 


Susanna Laurin, VD på Funka
susanna-laurin-funkaFöreläsning om vad det finns för fördelar med att vara tillgänglig, de lagar och regler som gäller för tillgängligheten på webb och vad som är på gång i samband med EU:s direktiv om tillgänglighet och förändringarna i LOU (Lagen om offentlig upphandling).

 

 


Johanna Hanson, FindwiseJohanna Hansson
Föreläsning om “Sökstrategi” och workshop
Johanna jobbar som affärskonsult på Findwise som är specialister på informationshantering och sökdrivna lösningar. Hennes föreläsning “Sökstrategi – ett sätt att öka hittbarheten i din information” belyser det ökade kravet på hittbarhet och i den efterföljande workshopen “kom igång med din sökstrategi” ska inspirera till att ta fram en egen sökstrategi.


Hanna Lundquist, språkkonsulthannalundquist
Hanna är utbildad språkkonsult och erfaren journalist, och arbetar i dag som skribent, språkgranskare och textexpert i eget företag. Hon föreläser på temat ”Från byråkratspråk till floskelspråk – nya utmaningar för begriplighet och mottagaranpassning”. Dagens myndighetstexter är oftast inte skrivna på byråkratisk krångelsvenska med ålderdomliga ord och kilometerlånga meningar. Men texter fulla av ”hållbarhet”, ”kvalitetsprocesser” eller ”plattformar för dialog” kan vara minst lika svårtillgängliga för medborgare och kunder. Hur kan vi undvika att strategispråk och tjusiga formuleringar blir till hinder för fungerande kommunikation?


Nina Gillberg och Evelina Larsson, Lantmäterietninaevelina
När alla har fullt upp med sitt, varför ska man då ägna sig åt internkommunikation?
Evelina Larsson och Nina Gillberg webbkommunikatörer från Lantmäteriet berättar om hur de arbetade tillsammans med HR-enheten med informationen på intranätet. Ett arbete som dessutom ledde till minskade kostnader och att HR-enheten fick ägna sig åt mer kvalificerade frågor. Nu står resten av organisationen i kö för att få göra ”som HR gjorde”.


Susanne Blomqvist, Språkkonsulternasusannablomqvist
Susanne är examinerad språkkonsult i svenska med särskilt inriktning på stora organisationer och språkprojekt. Hon har en bakgrund som marknadskommunikatör och arbetade tidigare i många år med att koordinera marknads- och säljaktiviteter på Fujitsu. Susanne arbetar just nu i Högskolan i Gävles webbprojekt tillsammans med Veronica Liljeroth som är webbmaster. På föreläsningen berättar hon hur de går tillväga med den språkliga delen av webbprojektet, hur planeringen ser ut och vilka aktiviteter som ingår. Projektet satte igång i september och en del aktiviteter är redan genomförda, så ni får också höra lite om resultaten från de aktiviteterna.


Maria Sandin, från företaget Ning AB,maria tar upp vanliga missuppfattningar kring språket och behovet av teckenspråksöversättningar. Hon berättar om varför man bör översätta viktiga texter och information på sin hemsida till teckenspråk samt hur processen med översättningar av ett visuellt språk går till. Hon ger även tips på var och hur man ska publicera översättningarna.

 


Josephine Rydberg, Region Gävleborg ”Virtuellt världsarv”josephinerydberg
Kulturutveckling och Länsmuseet Gävleborg har samarbetat för att gestalta en del av världsarvet Hälsingegårdarna i VR, Virtual Reality. Josephine Rydberg berättar om projektet och om hur nya berättelser blir möjliga i och med den snabba utvecklingen av VR-tekniken. Du kommer att få möjlighet att boka in dig på att prova upplevelsen individuellt, ca 2 min/person.

 


Tobias Franzén, VD The Amazing Society. tobias
Tobias har arbetat med digital reklam och marknadsföring i snart 20 år och är sedan 2009 VD för den digitala byrån The Amazing Society. Under sin bana har Tobias hunnit med att arbeta som programmerare, studera ekonomi vid Stockholms universitet samt drivit ett antal företag inom digital marknadsföring och e-handel. The Amazing Society har allt sitt fokus på sociala medier och är idag bland de största företagen inom sin niche i Norden. Med ca 25 personer arbetar företaget med att hjälpa kunder som Parks & Resorts, Friskis&Svettis och Peak Performance med sin digitala och sociala marknadsföring.Niclas Bergström ”Talets kraft – Låt texten säga sitt”niclas_100px
Niclas är uppfinnaren av den första och idag marknadsledande webbtjänsten för att få texten på webbplatser att tala. Föreläsningen handlar om hur du kan åka tillgängligheten till allt webbpublicerat textinnehåll för alla som hellre lyssnar än läser. Något som inte bara hjälper de som har lässvårigheter eller andra funktionsnedsättningar. Föreläsningen ”Talets kraft – Låt texten säga sitt” kommer att handla om vad du kan göra för att talsätta den externa webben men också demonstrera lösningar för att implementera samma teknik i populära läroplattformar.


Leave a Reply