Program Suniweb 2016

Datum: 26-27 oktober Preliminärt program:

Onsdag 26 oktober
09.00-10.00 Registrering och kaffe Valhall foajé
10.00-10.10 Välkommen och inledning
Sal: Valhall
Maivor Hallén, biblioteks- och kommunikationschef
Högskolan i Gävle
10.10-10.30 Arbetsminne, uppmärksamhet och datorskärmsarbete
Sal: Valhall
Patrik Sörqvist,
professor Högskolan i Gävle
10.30-11.30 Bilder som förändrar världen
Sal: Valhall
Tomas Gunnarsson, Genusfotografen
11.30-12.30 LUNCH OCH MINGEL I UTSTÄLLNINGEN
12.35-13.25 Parallella föreläsningar:
Sökstrategi – ett sätt att öka hittbarheten i din information
Sal: 33:202
Johanna Hanson, Findwise
Från snygga till medvetna bilder och filmer. Från ord till handling med konkreta råd och tips.
Sal: 33:203
Marie-Louise Andersen, Gävle kommun
13.30-14.25 Parallella föreläsningar:
Språkgranskad webbplats
Sal: 33:202
Susanne Blomqvist, Språkkonsulterna
Döva läser på teckenspråk – är din webbplats tillgänglig?
Sal: 33:203
Maria Sandin, Ning AB
14.30-15.00 FIKA
15.05-15.55 Föreläsning:
Kom igång med din sökstrategi
Sal: 33:304
Johanna Hanson, Findwise
Talets kraft- låt texten säga sitt
Sal: 33:203
Niclas Bergström, ReadSpeaker
16.00-16.15 Summering av dagen
16.25- Möjlighet att boka eget rum för ERFA-grupp
Sal: 31:322
Bokas via Johanna Esplund (johanna.esplund@hig.se)
19.00 Middag på Gavlerinkens restaurang, Gavlehov
Torsdag 27 oktober
09.00-09.50 Föreläsning:
Lagar och regler för tillgänglighet
Sal: Krusenstjernasalen, biblioteket
Susanna Laurin, Funka
10.00-10.30 FIKA
10.35-11.20 Parallella föreläsningar:
Från byråkratspråk till floskelspråk – nya utmaningar för begriplighet och mottagaranpassning
Sal: 33:202
Hanna Lundquist
Beteendeanalys och mätning
Sal: 33:203
Pierre Du Rietz, Web Service Award
11.30-12.30 LUNCH I CAMPUS RESTAURANGEN
12.40-13.20 CASE och ERFA-grupper:
När alla har full upp med sitt, varför ska man då ägna sig åt internkommunikation? Lantmäteriet berättar om arbetet med att ta fram en ny HR-webb.
Sal: 33:202
Nina Gillberg, Evelina Larsson, Lantmäteriet
Nya berättelser: Virtuellt världsarv blir tillgängligt via digital teknik
Sal: 33:304
Josephine Rydberg, Region Gävleborg
Rörlig media, “Livet efter Flash”
Sal: 33:303
ERFA-grupp leds av Göran Bertils, Högskolan i Gävle
Möjlighet att boka eget rum för ERFA-grupp
Sal: 31:322
Bokas via Johanna Esplund (johanna.esplund@hig.se)
 13.30-14.30 Föreläsning:
Trender inom sociala medier,
idag och i framtiden
Sal: Valhall
Tobias Franzén, The Amazing Society
14.35-14.45 Avrundning och avslut
14.50- FIKA
15.00- Möjlighet att boka eget rum för ERFA-grupp
Sal: 31:322
Bokas via Johanna Esplund (johanna.esplund@hig.se)

 

Leave a Reply