Suniweb 2017

Tema Suniweb 2017 – Digitaliseringen: förändrade förutsättningar och nya möjligheter

Onsdag 18 oktober 

09.00-10.00
Registrering och kaffe
10.00-10.15
Välkommen och inledning, förvaltningschef Eino Örnfeldt
10.15-10.30
Presentation av temat och konferensen
10.30-11.15
Panelsamtal: Digitalisering – Vilka utmaningar står lärosätena inför? Karin Arvidsson, Malmö högskola, Anders Jörnesten, Utbildningsdepartementet, Oskar Juhlin, Stockholms universitet
11.15-12.00
12.00-13.00
Lunch i galleriet 
13.00-13.45
13.45-14.30
14.30-15.00
Fika
15.00-15.45

Parallella presentationer och workshops (anmälan):

1. Creating your content strategy – Tracy Playle, Pickle Jar communications
In this workshop, Tracy will work with through the individual components of a content strategy and help each of you to develop a priority plan and roadmap for developing or advancing your institution’s content strategy.

2. Våga testa mer – Ida Kjelldahl, Outfox
Med case från senaste året berättar Ida vad som krävs för att komma igång med konverteringsoptimering och A/B tester för att skapa nöjdare användare och fler sökande. Att komma igång att jobba mer datadrivet behöver inte vara svårt eller ta tid, verktygen finns redan där och kostar inget. Under denna session får du konkreta tips på hur du kommer igång och vad du ska tänka på. 

3. Sökprojekt – Niklas Olsson, KTH 

När Google i praktiken har klivit ur den del av sökmarknaden där svenska universitet och högskolor verkar så har många av oss ställts inför faktum att byta ut sin söktjänst. KTH är inget undantag och har därför påbörjat ett nytt sökprojekt med målet att ha en ny och förbättrad söktjänst på plats till slutet av året. I projektet ingår att byta ut underliggande teknik samt göra söktjänsten bättre ur ett användarperspektiv. Niklas berättar om utvärderingen, specifika funktioner och hur det har gått hittills.

15.45-16.00
Avslut dag 1
16:00
Erfa-grupper: sök och Episerver (frivilligt)
18:30
Middag på Norra brunn

Torsdag 19 oktober

09.00-10.00
10.00-10.30
Fika
10.30-11.15
11.15-12.00
Kulturarvet blir digitalt, Kajsa Hartig, Nordiska museet
12.00-13.00
Lunch i Galleriet
13.00-13.45
13.45-14.45
14.45-15.15
Avslut dag 2
15.15-15.45
Fika 

 

Leave a Reply