Webborganisation – KIs nya webborganisation

Beslutsunderlag för ny redaktörsorganisation

Ny redaktörsorganisation_Suniweb – Skrivskyddad

 

  • KI:s webb är i plattformen Drupal. Vår kurs i verktyget ligger i vårt LMS Canvas. Den innehåller moduler om SEO och tillgänglighet mm.
  • På LiU är det bara kommunikatörer som arbetar med webb.
  • Ska redaktörsorganisationen vara stor eller liten? Ligga helt inom KA eller nära verksamheten för mer sakkunskap i ämnena? KA har delvis en medelväg i och med kommunikatörspoolen som är anställd av KA och lägger 20% av sin tid hos KA för kompetensutveckling och konferens. Många håller med om att färre redaktörer med mer tid per redaktör leder till ökad kompetens generellt.
  • Mycket av stödet till redaktörer är osynligt – exempelvis när de frågar kollegor.
  • Granskningsfunktion INFÖR publicering? Risk för flaskhals, polisande, extrajobb samt att verksamheten kringgår det på olika sätt. Det kanske kan funka för en del av webben?
  • KI har en städfunktion av gammalt innehåll – när en sida varit orörd i ett år får redaktör + innehållsgranskare ett mail. Om den inte rörs på ytterligare 6 månader så avpubliceras sidan.
  • Redaktörsorganisationens framgång är (som så mycket annat) till stor del personbundet. En person kan vara intresserad och kommunikatör men göra ett sämre jobb än en som har ett annat yrke och inte egentligen gillar rollen. Och allt däremellan.