Vad arbetar ni med på din högskola/universitet?

Som anordnare av Suniweb 2013 skulle vi gärna vilja veta vad ni arbetar med eller planerar att göra så att vi kan försöka matcha några presentationer med de aktuella ämnen ni har för händerna. Förhoppningsvis skulle vi då kunna göra denna konferens ännu mer intressant för er.

PROJEKT -> PRESENTATION = INTRESSANT

project-planning

Foto: http://www.flickr.com/photos/roolrool/ (Rool Paap)

Därför ber vi er att kort beskriva, kommentera nedan, nuvarande eller framtida satsningar (stora som små, ur ett tekniskt- eller ett informationsperspektiv) ute på just din högskola eller ditt universitet.

Exempelvis:
På KTH arbetar vi bl.a. med att bygga en CV-tjänst för forskare som är till för att förenkla för forskaren vid ansökan av forskningsmedel, synliggöra forskarens kompetens på webben samt hjälpa KTH att följa upp hur det går inom forskningen. Tekniken bakom är bl.a. Play FrameworkKnockoutJs samt integrationermot LinkedIn, DiVA och Box.