Välkomna 14-15 september till Arbetets museum i Norrköping!

Snart är det dags. Återstår att vika ett hundratal konferensmappar, ta ett sista snack med ett par föreläsare och så är det klart. Tror jag.

Vi har fått kasta om ett par punkter i programmet. Tyvärr utgår passet om att göra instruktionsfilmer, det gick inte att hitta någon föreläsare som kunde ställa upp. Men på det hela taget är vi nöjda. Vi blir drygt 100 deltagare! Se https://wpmu-tris.sys.kth.se/suniweb/suniweb-2011/program/

Promenadvägen från tågstationen till Arbetets museum: Karta

Parkeringsplatser finns i parkeringshuset Spetsen när Skvallertorget
Från parkeringen till Arbetes museum: Karta

Det finns andra parkeringar i närheten, bl.a. på Kvarngatan. Vill man parkera gratis båda dagarna kan man lämna bilen öster om gamla E4 (Riksvägen).

Behöver du kontakta oss när du anländer kan du prata med Patrick på 013-28 16 29 (kopplat till mobilen).
Konferensansvariga på Arbetetsmuseum: 011-23 17 00

Hör av er om ni har frågor.

Välkomna 14-15 september till Arbetets museum i Norrköping!