Deltagarlistan – Suniweb 2017

Deltagande lärosäten på Suniweb 2017 är:

Chalmers
Gymnastik- och idrottshögskolan
Göteborgs universitet
Högskolan i Gävle
Högskolan Kristianstad
Högskolan Väst
Karlstads universitet
Karolinska Insitutet
Konstfack
Kungliga Tekniska högskolan
Linköpings universitet
Linneuniversitetet
Luleå tekniska universitet
Lunds universitet
Malmö högskola
Mittuniversitetet
Mälardalens högskola
SLU
SLU ArtDatabanken
Stockholms konstnärliga högskola
Stockholms universitet
Sveriges lantbruksuniversitet
Umeå universitet
Uppsala universitet
Örebro universitet