DevOps och automatisering – Keep it simple!

Teknikspåret

Niklas-Lind-head_200Samarbete och automatisering låter enkelt och självklart men kan i praktiken bli onödigt krångligt.

Vinsterna är stora med DevOps och automatisering

  • Hantera en växande mängd applikationer utan att öka personalstyrkan
  • Minska väntetider genom att releasa snabbare och oftare utan att öka arbetstiden
  • Tryggare och tydligare samarbeta med förändringar och förbättringar mellan teamen

Niklas Lind från B3IT kommer och delar med sig av sina erfarenheter från samarbete mellan utveckling och drift kring automatisering av deploymentprocessen. Vi kommer att jämföra några olika alternativa verktyg men fokus under detta teknikpass ligger på att demonstrera hur vi kan arbetar med Fabric och Vigrant för att enkelt automatisera och testa installation & deployment.