Filmer av föreläsningar

Vi planerar att filma de stora föreläsningarna och efter konferensen så kommer vi lägg upp dessa på denna webbplats. När det däremot är fler än 2 val eller erfarenhetsgrupper kommer vi inte att filma dessa.