Kulturarvet blir digitalt – Kajsa Hartig, Nordiska museet

Kulturarvet blir digitalt

Är min selfie en del av kulturarvet? Behöver man arkivera allas middagsbilder och webcam-selfies? Är det mening att spara bilder som delas i sociala medier och vad säger de om vår samtid?

Digitaliseringen av samhället påverkar alla sektorer. Museer samlar och dokumenterar i samtiden, och när nu allt det som produceras i samhället i form av text, ljud, bild och film är i digital form, krävs omställningar inte bara av lagring av kulturarv utan också av insamling och förmedling.

Förr sparades bilder i fysisk form, till exempel i skokartonger på vinden, i privata fotoalbum eller i skåp på nyhetsredaktioner. Dagens fotografier är flyktiga, de existerar i några sekunder eller i bästa fall ett par år, och de existerar sällan i ett enda unikt exemplar. Det medför stora utmaningar för kulturarvsinstitutioner som ska bevara kulturarvet för framtiden. Det internationella treåriga forskningsprojektet Collecting Social Photo är ett samarbete mellan fyra museer och arkiv i Norden, samt Socialantropologiska institutionen vid Stockholms universitet, med syfte att ta fram nya rekommendationer för hur det samtida sociala digitala fotografiska kulturarvet kan samlas in, bevaras och förmedlas.

Kajsa Hartig kommer att presentera utmaningar och möjligheter i projektet Collecting Social Photo, och ge en generell inblick i hur omställningen till att möta den digitala omvärlden påverkar museer idag.

Om Kajsa Hartig

Verksamhetsutvecklare och redaktionell ledare vid avdelningen Digital interaktion på Nordiska museet

Kajsa Hartig är verksamhetsutvecklare och redaktionell ledare vid avdelningen Digital interaktion på Nordiska museet i Stockholm. Hon leder museets nystartade digitala redaktion och är även författare till museets senaste digitala strategi. Hennes bakgrund är i kulturarvssektorn, och hon har arbetat med digitala produkter och digital verksamhetsutveckling sedan mitten av 1990-talet.

Kajsa är även projektledare för det treåriga nordiska forskningsprojektet Collecting Social Photo, som utvecklar nya rekommendationer för kulturarvsinstitutioner för att samla in och förmedla sociala digitala vardagsbilder. I projektet ingår att titta på publikens roll i, och engagemang för, skapandet av det fotografiska kulturarvet, samt att utveckla prototyper för nya samlingsgränssnitt. Forskningspartner är Socialantropologiska institutionen, Stockholms universitet.

Kajsa föreläser regelbundet på konferenser om digitala strategier och digital transformering inom arvssektorn, och har talat på konferenser som Museum Next, Internetdagarna, Market and Research and Insight Summit, Shift Happens, We Are Museums, CIMUSET / ICOM, The Relevant Museum och NORSAM .