Suniweb 2002, 4-5 juni, GU och Chalmers

4 juni Göteborgs universitet Vasaparken

Program

12.00 – 13.00 Samling – Lunch – Gula Salongen, våning 1

13.00-13.15 Introduktion och information

13.15-14.00 Information från studera.nu, Cecilia Wedin, Högskoleverket

14.00-14.45 Webbpubliceringsverktyg Demonstration av fyra olika lösningar

14.45-15.30 Kaffe och diskussion

15.30-16.15 Forts – Webbpubliceringsverktyg

16.15-17.00 Allmän diskussion

18.30 – Middag Ågrenska villan (karta)

5 juni Chalmers Kårhus – Chalmersplatsen 1, Runan

08.30-10.15 Tillgänglighet på Internet Stefan Johansson, Funka Nu AB

10.15-10.45 Kaffe

10.45-11.30 Vad händer med Safari? Agneta Ringaby från Vetenskapsrådet

11.30-12.15 Diskussion och avslutning

12.15 Lunch

Bilagor/rapporter:

Tillgängliga webbplatser

Lägesrapport 2002

Utvärdering av Safari

 

Deltagare

Leif Lagebrand Blekinge Tekniska Högskola
magdalena malmström Chalmers Lindholmen
Ulla Edvardsson Chalmers tekniska högskola
Lari Kovanen Chalmers tekniska högskola
Agneta Wall Chalmers tekniska högskola
Lennart Jareteg Göteborgs universitet
Joakim Andersson Göteborgs universitet
John Hultberg Göteborgs universitet
Mikael Stoltz Göteborgs universitet
Runo Ögren Göteborgs universitet
Ylva Beckman Göteborgs universitet
Johan Thompson Göteborgs universitet
P-O Blomstrand Göteborgs universitet
Mattias Jacobsson Göteborgs universitet
Gösta Cramby Göteborgs universitet
Monica Tengström Göteborgs universitet
Inger Brodén Göteborgs universitet
Lennart Stark Göteborgs universitet
Rolf Johansson Göteborgs universitet
Birgitta Stevinger Göteborgs universitet
Angelica Schneidler-Larsson Göteborgs universitet
Ulrika Huml;llemarker Högskolan i Halmstad
Anna Tyndall Högskolan i Halmstad
Håkan Persson Högskolan i Skövde
Ulrika Johansson Högskolan i Skövde
Marie Hed Högskolan i Trollhättan/Uddevalla
Gunilla Thålig-Karlsson Högskolan i Trollhättan/Uddevalla
Mikael Persson Högskolan i Trollhättan/Uddevalla
Anders Wallman Högskolan i Trollhättan/Uddevalla
Mats Möller Karlstads universitet
Claes Asker Karlstads universitet
Klas Brohagen Karlstads universitet
Marie Wennerström Karolinska institutet
Susanne Rådström Karolinska Institutet
Suzanne Winting Karolinska Institutet
Matthias Samuelsson Karolinska Institutet
Torbjörn Heinlaid Karolinska Institutet
Tony Westerberg Karolinska Institutet
Eva Ragnar Karolinska Institutet
Kristina Sommar Karolinska Institutet
Johanna Yngvesson Karolinska Institutet
Per Nyström Karolinska Institutet
Kjell Carli KTH
Robert Lawesson KTH
Ivar Johansson Lärarhögskolan i Stockholm
Patrick Moreau-Raquin Linköpings universitet
Erik Melkersson Linköpings Universitet
Fredrike Wagnsgård Linköpings universitet
Tomas Havner Lunds tekniska högskola
Anette Lagerkvist Mälardalens högskola
Dennis Lundberg Mälardalens högskola
André Johansen Örebro universitet
Steve Lundin Örebro universitet
Anders Bergqvist Örebro universitet
Anna Pettersson Örebro universitet
Ulf Wilder Örebro universitet
Fredrik Eklund Örebro universitet
Lars Lindström Örebro universitet
Assad Pakyari SLU
Astrid Ott Södertörns högskola
Sharon Sendow Stockholms universitet
Cizzi Storm Stockholms universitet
Lars Thelin Stockholms universitet
Tord Mattsson Umeå universitet
Niklas Lundgren Umeå universitet
Magnus Andersson Umeå universitet
Åke Johansson Uppsala universitet
Stefan Johansson Funka Nu AB
Agneta Ringaby Vetenskapsrådet
Cecilia Wedin Högskoleverket